Textilekonom

Textilekonomer har förutom sin kompetens i företagsekonomi och marknadsföring, breda kunskaper om textila tillverkningsprocesser. Inom det textilrelaterade näringslivet kan du till exempel arbeta med inköp, produktutveckling, tillverkning, logistik och textil handel.
Förutom de ekonomiska aspekterna inom området måste du ha kunskap om estetiska, juridiska, miljömässiga och tekniska frågor.

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Pusha
  • Email
  • Share/Bookmark

Läs också:

Inga relaterade poster.

Kommentera