Rankning 2012

Rankning 2012

Skola
1. Handelshögskolan i Stockholm++
2. Uppsala, Jönköping, Stockholms Uni., Lund+ Handels i GBG+
3. Linköping, SLU,
4. Umeå, Örebro, Halmstad, Linnéuniversitetet, Södertörn
5. Borås, Gävle, Kristianstad, Högskolan Väst
6. Karlstad, Mälardalen, Mitt Uni,. Luleå
7. Gotland, Blekinge, Dalarna, Skövde

+ = EQUIS

++ = CEMS + EQUIS

Notis 2: Handelshögskolan i Göteborg är ännu inte inkluderad i vår rankning för är 2012, anledningen till detta är att vi väntar på statistik som de ska tillhandahålla oss.

Om Statistiken/Tillvägagångssätt

Vi på Ekonomistudenten har valt att vara väldigt restriktiva med den statistik vi valt att använda oss utav vid den här sammanställningen. Målet har varit att enbart använda oss utav relevant och tydligt mätbar statistik utan för stora inslag av subjektiva omdömen likt de som används på hogskolekvalitet.se. Vi har medvetet valt att ge väldigt lite vikt åt ”trivselundersökningar” och istället förlitat oss på mer objektiva siffror som antagningsstatistik, lön och andel utexaminerade som fått jobb 6 månader efter utbildningen. Detta är inte för att säga att vi tycker lön är en viktigare variabel än exempelvis bra lokaler eller en aktiv studentkår utan detta är enbart för att minska godtyckligheten i sammanställningen.

Förebilden för den här sammanställningen har varit Uranks En Svensk Universitetsranking- 2009 av Stig Forneng, Ingemar Lind och Thorsten Nybom. Tyvärr är det idag omöjligt att göra en lika omfattande utvärdering av just ekonomiutbildningarna på de svenska universiteten som det är att göra en rankning utav lärosätena som helhet. Problemet är helt enkelt att den relevanta statistiken inte finns tillgänglig. Detta har medfört att vi bland annat har tvingats slopa viktiga kriterier såsom andel professorer av lärare, andel studenter per lärare och andel studenter som övergår till forskarutbildning. Viss statistik har vi på egen hand försökt få fram via direktkontakt med de olika lärosätena men tyvärr har vi som i fallet med ”andel professorer av lärare” inte lyckats få några konkreta uppgifter från de svarande.

Rankningen är, i likhet med Uranks dito, indelad efter övergripande kriterier och sedan nedbruten i undergrupper. Inom parentes är hur stor procent/vikt som parametern är av den total rakningen. Rubriken berättar om hur stor vikt hela den delen delen tillägnas rankningen.

Antagning (26 %)

Högskoleprovantagning: (10,4 %)

Betygsantaning: (15,6 %)

Studietid (17 %)

Studerat minst en termin utomlands (11,9 %)

Andel studenter som haft minst en praktikplats under utbildningen (5,1%)

Efter Examen (51 %)

Andel studenter i arbete inom 6 månader från avslutad utbildning (21,42 %)

Lön  3 år efter examen (19,38 %)

Antal gånger lärosätet omnämnts som preferensskola av företagen (10.2 %)

Utbildningsrelevans (6 %)

Andel studenter som anser att de haft stor eller ganska stor nytta av sin utbildning (6%)

Vår rankning är framför allt baserad på den grundliga undersökningen Civilekonomer – tre år efter examen 2011 genomförd av fackförbundet Civilekonomerna där alla parametrar utom antagningsstatistik och vilka skolor Sveriges största företag helst rekryterar ifrån kommer. Från antagning.se kommer antagningsstatistiken.  Vilka skolor Sveriges största företag helst rekryterar ifrån är baserad på vår egna undersökning.

Samtliga värden har räknats om i procentform där den skolan med högst procent har fått agera index för just det värdet (100 %). Under exempelvis parametern lön har vi valt att använda den skola (HHS) med högst lönesnitt på sina utexaminerade studenter som maxpoäng och därefter beräknat de andra skolornas poäng efter det. Bortfall och mer om statistiken som är tagen från Civilekonomerna finns att läsa här http://www.civilekonomerna.se/portal/pls/portal/docs/1/306001.PDF. Vid tillfällen där vi har statistik från både Växjö och Kalmar som en tid tillbaka heter Linnéuniversitet har vi tagit ett genomsnitt på deras gemensamma poäng. Antagningsstatistiken är baserad på ett snitt av två program från varje skola med högst antagningspoäng, där vi har använt oss av andra urvalet. Skolor med spjutspetsutbildningar eller extremt få antagna till deras program har inte medverkat i antagningsstatiken och gränsen har dragits vid program som har haft färre än 25 elever.

I vår egen undersökning från vilka skolor Sveriges största företag helst rekryterar ifrån har vi utgått från Sveriges 300 största företag där storlek är baserat på intäkt. Bortfallet var dock väldigt stort och flera företag ansåg sig inte ha tid att svara eller tyckte att frågan var irrelevant. Dock var det 46 st. HR-personer på 46 olika företag som valde att svara på vår undersökning. Trots det extrema bortfallet tyckte vi att den parametern ändå var så pass viktig samt tillräckligt pålitlig för att vara en del av rankningen. I och med trögheten från Sveriges 300 största företag att svara på vår undersökning valde vi att utlova 100 % sekretess vilka företag, rekryterare och HR-personer som både har svarat vad och vilka som har deltagit. Därför kommer varken exakt hur företagen har svarat eller vilka företag som har svarat att redovisas.

Vi är införstådda med att det finns en viss godtycklighet även i vår rankning, trots att vi har uteslutit så många subjektiva parametrar som möjligt. Därför har vi även valt att dela upp rankningen i olika grupper där flera skolor får samma placering. Detta har skett när skillnaderna har varit så svaga att det inte hade varit försvarbart att sätta den ena skolan före den andre. Anledningen är också för att tydligare påvisa vilka skolor som enligt vår statistik lyckats bra gentemot de som lyckats mindre bra.

Värt att notera

Vidare kan man se att rankningen ser någorlunda lik ut som förra året, där Stockholms universitet tar det stora klivet upp till en hedervärd andra plats. Handelshögskolan i Stockholm står tryggt i toppen trots att retail management-programmet räknades in i deras antagningsstatik. Intressant är att Internationella Handelshögskolan i Jönköping är kvar i toppen som trots allt slår ur underläge med sin korta livstid som högskola samt lilla stad. Detta beror återigen på bra lönestatistik/arbete efter examen samt att man är överlägset bäst i Andel studenter som studerat minst en termin utomlands.

Föga förvånande ser vi att skolorna i Stockholm med omnejd (Uppsala Universitet) återigen gynnas starkt av lönestatistiken. Mycket av detta beror givetvis på att lönerna är högre i storstadsområdena och flertalet av de som tagit sin examen i ett sådant område väljer att även fortsätta arbeta där. Dock är mobilitet inget stort problem i Sverige och alla examinerade kan även söka jobb i Stockholm med omnejd vilket gör att vi inte kan diskontera dessa resultat på något sätt.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Pusha
  • Email
  • Share/Bookmark

Läs också:

Inga relaterade poster.

Ett svar till Rankning 2012

  1. Pingback: Ny Ranking | Ekonomistudenten

Kommentera