Controller

En controller arbetar som en länk mellan ekonomiavdelningen och ledningen. Arbetet går ut på att förse ledningen med den ekonomiska information de behöver. Andra uppgifter är att utvärdera och analysera företaget och dess framtid. Andra viktiga aspekter av företaget är att utvärdera försäljning av diverse produkter och vilka regioner försäljningen bör ske. Yrket handlar också om att hålla ekonomiavdelningen uppdaterad. Det är inte ovanligt att controllern är med i företagets ledningsgrupp och tar beslut om långsiktiga affärsplaner. Yrket kräver att man håller sig uppdaterad om vad som händer i den ekonomiska världen och även angående nya lagar som kan påverka företaget.

Om du vill veta mer om hur det är att vara en controller, läs vår intervju med Financial Controller Eric Veermets!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Pusha
  • Email
  • Share/Bookmark

Läs också:

Inga relaterade poster.

Kommentera